NOTÍCIES

El LET pretén esdevenir un laboratori d’idees sobre nous criteris i conceptes, models i indicadors, que permetin el tractament del territori a sistema, avançar cap a la transició socioecològica i la mitigació/adaptació al canvi climàtic, així com incidir en les polítiques públiques i el planejament de les metròpolis. En aquest espai publicarem totes les novetats que vagin sorgint. Podeu escriure a letbcn@uab.cat per proposar notícies que us semblin d’interès.

29/06/2023

Els boscos secundaris continuen augmentant a la península Ibèrica a un ritme superior a la mitjana europea

Nou article del LET sobre el paper dels patrons recents d’abandonament de terres i factors ambientals en l’establiment i creixement de boscos secundaris a la península Ibèrica

L’abandonament de les terres de conreu ha estat un canvi generalitzat d’ús del sòl a la Península Ibèrica des de la segona meitat del segle XX, que ha donat lloc a l’establiment de boscos secundaris a tota la regió. En aquest estudi, pretenem abordar els canvis en els patrons d’emergència recents (1985-2014) d’aquests boscos i examinar com els factors ambientals van afectar el seu creixement tenint en compte les diferències en els tipus de fulles. Els resultats posen de manifest que la coberta forestal secundària continua augmentant a la península Ibèrica a un ritme superior a la mitjana europea.

No obstant això, també indiquen un canvi de direcció en l’aparició de boscos secundaris cap a regions més baixes i menys abruptes amb una major disponibilitat d’aigua (pluja mitjana i SPEI) i menys coberta forestal, però que estan sotmeses a esdeveniments de sequera més grans. A més, aquests factors ambientals afecten de manera diferent el creixement dels boscos amb diferents tipus de fulles: els boscos secundaris de fulla d’agulla són menys afavorits per les altes temperatures i les precipitacions, i els boscos caducifolis de fulla ampla es veuen més afectats negativament per la sequera. Finalment, aquests patrons espacials d’emergència dels boscos i les respostes contrastades segons el tipus de fulles forestals als factors ambientals van explicar el major desenvolupament de la fulla perenne en comparació amb els boscos caducifolis i, especialment, els boscos secundaris de fulla d’agulla.

Aquests resultats milloraran el coneixement de la dinàmica forestal que s’han produït a la Península Ibèrica en les últimes dècades i proporcionaran una eina essencial per entendre els efectes potencials de l’escalfament climàtic sobre el creixement dels boscos secundaris.

Consulta l’article científic.

CERCADOR DE PARAULES