19/05/2021

El LET desenvolupa 9 indicadors per avaluar la contribució dels parcs metropolitans en la salut i el benestar de les persones

La contribució dels espais verds a la salut i benestar de la ciutadania està cada cop més estudiat i és més valorat per la ciutadania. Per moltes persones que viuen a les ciutats, el contacte amb el verd passa molts cops pels parcs metropolitans. En aquest context, el LET ha desenvolupat un conjunt d’indicadors per mesurar l’impacte d’aquestes zones en la ciutadania i guia els gestors i planificadors en la seva presa de decisions. Els indicadors han estat desenvolupats a través d’una Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA) i una àmplia recopilació d’evidències científiques que relacionen les àrees verdes amb la salut i el benestar.

Per més detalls, veure la notícia completa a la web del IERMB: https://iermb.uab.cat/ca/noticias/9-indicadors-avaluar-contribucio-parcs-metropolitans-salut-benestar/