28/07/2020

Utilització del model Optimització d’Energia-Paisatge (E-LO) per a la planificació de l’ús del sòl a l’àrea metropolitana de Barcelona

Nou article del LET publicat a la revista Ecological Modelling. El ràpid creixement de la població i l’expansió urbana a les àrees metropolitanes han provocat un augment espectacular de la demanda d’aliments. En la majoria dels casos, l’explosió urbana es produeix de manera no planificada, obligant l’agricultura periurbana a adoptar pràctiques perjudicials per a la conservació de la biodiversitat i l’eficiència metabòlica (és a dir, homogeneïtzació paisatgística i dependència d’inputs externs no renovables), davant del dilema alimentari-biodiversitat. Per tal de millorar aquests efectes negatius sobre el sistema socioecològic metropolità, els investigadors d’aquest article s’han centrat en el desenvolupament d’indicadors complets per donar suport a l’expansió urbana sostenible a les àrees metropolitanes. En aquest treball, s’utilitzen aquests indicadors per desenvolupar el model d’Optimització d’Energia-Paisatge (E-LO per les seves sigles en anglès), un model no lineal dissenyat per a la planificació de l’ús del sòl mitjançant la consideració de restriccions biofísiques.

Els resultats E-LO permeten proposar diferents configuracions d’ús del sòl tant per a l’agricultura convencional com per a l’agricultura orgànica, tenint en compte els equilibris socio-metabòlics associats i les estructures funcionals del paisatge relacionades, amb l’objectiu d’atendre diferents objectius socials. S’han provat tres paràmetres: i) per augmentar les condicions per acollir la biodiversitat associada a les explotacions agrícoles, ii) per augmentar la producció agrícola i iii) per minimitzar la dependència dels inputs externs no renovables. D’acord amb aquests objectius socioecològics, s’ha obtingut la millor integració paisatgista-metabòlica, que és una metodologia útil per a una política d’ús sostenible del sòl.

Aquesta perspectiva socioecològica és necessària per al nou paradigma sobre la gestió d’agroecosistemes i per a la planificació del paisatge i pot ajudar a avançar cap a les infraestructures verdes funcionals de les àrees metropolitanes, especialment en el context climàtic i de transició agroecològica global. Consulta l’article científic.