Dinàmiques territorials

El LET’s TER és l’eina específica de referència del LET de les dades geogràfiques que permet veure les dinàmiques i canvis en el territori metropolità per 10 indicadors socioecològics i 10 socioeconòmics per a la sèrie temporal disponible de cadascuna.

El funcionament del LET’s TER es basa en:
– Ser una eina de consulta, visualització i descàrrega de les dades geogràfiques temporals del sistema metropolità de Barcelona, que sigui accessible tant per particulars, com membres de l’administració o institucions públiques.
– Comptar amb un repositori de dades per diferents sèries temporals dels indicadors socioecològics i socioeconòmics més significatius.
– Disposar d’informació de les diferents unitats que conformen l’àrea metropolitana (36 municipis), la regió metropolitana (164 municipis), comarques i àmbits específics com ara el de la B30 (23 municipis).
– Assegurar que les dades es regeixen pels estàndards i especificacions i que compleixen el concepte d’interoperabilitat de la informació geogràfica.
– Comptar amb un catàleg de metadades que documenti els recursos geogràfics i permeti la interoperabilitat de les dades recopilades dels organismes que aporten informació a la plataforma.
– Elaborar les metadades d’acord a la norma internacional ISO19115 “Geographic Information Metadata” i més concretament amb el perfil NEM.
– Visualització de forma simultània i interactiva de les dades dels indicadors amb una sèrie de gràfics pel conjunt dels tres àmbits, així com per cadascun dels 164 municipis del territori metropolità.

Cofinançat per: