02/06/2021

Maryam Yousefi defensa amb èxit la seva tesi doctoral: “Conceptualization of Carrying Capacity Concept based on Landscape Ecology (Case study: Qazvin, Iran)”

Maryam Yousefi, que va fer una estada com investigadora predoctoral a l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB, ha defensat amb èxit la seva tesi doctoral titulada “Conceptualization of Carrying Capacity Concept based on Landscape Ecology (Case study: Qazvin, Iran)” a la Shahid Beheshti University. La tesi doctoral ha estat dirigida per Shahindokht Barghjelveh, Naghmeh Mobarghei Dinan i Joan Marull, i s’ha fonamentat en els treballs desenvolupats en el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona. L’objectiu principal d’aquesta recerca va ser avançar en una aproximació conceptual i metodològica per a calcular la capacitat de càrrega de paisatges agrícoles en condicions d’extrema aridesa a la regió metropolitana de Qazvin a l’Iran, aspecte fonamental en escenaris de canvi climàtic.