16/05/2023

Les regions metropolitanes complexes, amb diversos centres urbans, són econòmicament més eficients i menys dependents del consum d’energia

Nou article del LET sobre com mesurar estructures de xarxes urbanes complexes a gran escala utilitzant bases de dades de satèl·lits de llum nocturna, aplicat a les regions metropolitanes europees.

Aquest estudi ha avaluat l’estructura de la xarxa urbana de 100 regions metropolitanes europees utilitzant dades satel·litàries sobre il·luminació nocturna, arribant a la conclusió que les xarxes urbanes policèntriques generen més innovació, la qual cosa les permet ser econòmicament més eficients i menys dependents del consum d’energia.

L’objectiu de l’estudi és desenvolupar indicadors per posar a prova la hipòtesi que les xarxes urbanes complexes són econòmicament més eficients i menys dependents del consum d’energia a causa d’una millor organització de la informació. S’utilitzen dades satel·litàries NPP-VIIRS NTL sobre il·luminació nocturna (NTL) i una representació topogràfica de les intensitats NTL per detectar els centres urbans. En base a la distribució de les intensitats de NTL als centres urbans representats com una corba de Lorenz, es desenvolupen dos nous indicadors de monocentricitat i policentricitat per avaluar estructures de xarxes urbanes a gran escala.

Una investigació futura hauria d’estudiar amb més detall la possible relació entre l’estructura de la xarxa urbana i els factors socials, econòmics i ecològics.

Consulta l’article científic.