22/10/2020

Integració de la biodiversitat i les funcions i serveis dels ecosistemes en la planificació del paisatge a la província de Barcelona. Un pas més en l’enfocament de les infraestructures verdes

Nou article del LET publicat a la revista Urban Forestry & Urban Greening. En aquest estudi s’ha desenvolupat un marc operatiu per a la planificació d’infraestructures verdes a escala paisatgística a la província de Barcelona integrant indicadors de biodiversitat, de funcions dels ecosistemes i de serveis ecosistèmics. Aquest enfocament s’ha implementat amb èxit en la planificació del paisatge a la Província, ​​conciliant tant la conservació de la biodiversitat com la millora dels serveis ecosistèmics en la planificació pràctica d’infraestructures verdes. L’estudi subratlla la importància crucial de les zones verdes periurbanes, inclosos els boscos o zones de conreu, per a la biodiversitat urbana, les funcions dels ecosistemes i la provisió de serveis ecosistèmics. S’observa, a més, un desajust important entre l’oferta i la demanda de serveis ecosistèmics a escala paisatgística. Les zones urbanitzades pesades, inclosa la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com zones al llarg de la costa, concentren les més altes demandes de serveis ecosistèmics, mentre que les zones que combinen una elevada oferta i demanda de serveis ecosistèmics es troben especialment als marges urbà-rural. Consulta l’article científic.