25/05/2021

L’Anàlisi Integrada d’Energia i Paisatge (ELIA) desenvolupat pel LET demostrà ser més precís que la petjada ecològica (EF)

Investigadors del LET amb col·laboració amb investigadores de l’Institut de Recerca en Ciències Ambientals de la Universitat Shahid Beheshti de Teheran (Iran) i del Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona publiquen un nou article. L’estudi consisteix en l’aplicació de l’Anàlisi Integrada d’Energia i Paisatge (ELIA) i l’indicador de Petjada Ecològica (EF) en un estudi de cas amb 46 municipis de la província de Qazvin (Iran). Els resultats mostren una menor precisió de l’EF en comparació amb l’ELIA a l’hora de capturar els impactes socioecològics dels diferents tipus de pràctiques agrícoles. A diferència de l’EF, l’ELIA permet distingir millor entre les diferents pràctiques de producció i consum d’aliments, podent així informar de forma més precisa als agricultors, consumidors i polítics sobre quines són les opcions més sostenibles.

Figura 2 de l’article: Aplicació de la petjada ecològica (EF; a) i de l’Anàlisi Integrada Energia-Paisatge (ELIA; b) als 46 municipis de la província de Qazvin.

 

Per més detalls sobre la recerca, consultar l’article: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107439