INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

El Sistema d’Informació Geogràfica (LET’s GIS) és un espai de referència sobre les bases de dades disponibles a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (36 municipis), l’Àmbit de l’Eix B-30 (23 municipis) i la Regió Metropolitana de Barcelona (164 municipis). Aquesta eina pretén fer possible la visualització, consulta, descarrega i anàlisi de les principals variables socioecològiques del territori metropolità. A més, s’ofereixen dues eines específiques: un visor de mapes històrics i un visor de dinàmiques territorials.

Les funcions principals del LET’s GIS són:

  • Ser una eina referència de visualització, consulta, anàlisi i descàrrega de dades geogràfiques del sistema metropolità de Barcelona, que sigui accessible tant per particulars, com membres de l’administració o institucions públiques.
  • Comptar amb un repositori de dades i indicadors significatius, generats dins del marc de l’avaluació socioecològica integrada del territori.
  • Recopilar dades i cartografia de referència del territori ja publicades a diferents organismes i institucions que facilitin la consulta per l’àmbit metropolità.
  • Disposar d’informació de les diferents unitats que conformen l’àrea metropolitana (36 municipis), la regió metropolitana (164 municipis), comarques i àmbits específics com ara el de la B30 (23 municipis).
  • Assegurar que les dades es regeixen pels estàndards i especificacions i que compleixen el concepte d’interoperabilitat de la informació geogràfica.
  • Comptar amb un catàleg de metadades que documenti els recursos geogràfics i permeti la interoperabilitat de les dades recopilades dels organismes que aporten informació a la plataforma.
  • Elaborar les metadades en base a la norma internacional ISO19115 “Geographic Information Metadata” i més concretament amb el perfil NEM.
  • Desenvolupar un Sistema de Suport a la Planificació, a diferents escales espacials, que vinculi els models metabòlic-territorials que desenvolupa el LET amb la plataforma GIS, i obtingui resultats quantitatius i cartogràfics dels models, facilitant l’avaluació d’escenaris de polítiques territorials que es desenvolupin a la metròpoli de Barcelona.

L’objectiu de la plataforma és que sigui d’utilitat per a diferents perfils d’usuaris.

Com eina de suport a la planificació, es busca que sigui orientada a un perfil professional, principalment a membres de l’administració pública. Com a eina de coneixement del sistema metropolità a membres de la comunitat científica i a estudiants.

Per tant, complint amb el model conceptual global del LET, la plataforma SIG pretén complir amb la funció de ser una eina per aportar criteris per a l’anàlisi del sistema metropolità, amb l’objectiu d’incidir en les polítiques públiques i el planejament territorial.

D’altra banda, comptar dins de la plataforma amb un visor geogràfic que sigui interactiu i que mostri la informació de forma senzilla i clara, també permet a l’usuari particular o professionals d’altres sectors, consultar i descarregar la informació que desitja i per tant sigui una referència en la cerca d’informació geogràfica de l’àrea metropolitana de Barcelona i la transferència de coneixement a la ciutadania.

Cofinançat per: