09/07/2021

Participació del LET en el Simposi de la Societat Llatinoamericana i Caribenya d’Història Ambiental- SOLCHA 2021

El 7 de juliol, la investigadora de l’LET, María José LaRota-Aguilera, va presentar part del seu treball de recerca doctoral en el Simposi de la Societat Llatinoamericana i Caribenya d’Història Ambiental – SOLCHA 2021 sobre la contribució dels diversos paisatges bioculturals al manteniment de la funcionalitat ecològica a la regió dels Andes tropicals.

Mitjançant la integració de metodologies de metabolisme social i ecologia del paisatge, aquesta investigació construeix una tipologia de sistemes productius característics de la conca alta del riu Cauca (Colòmbia). Tot seguit, passa a avaluar el seu impacte en l’apropiació humana de la productivitat primària neta (HANPP) i la seva relació amb diversos patrons i processos dels paisatges bioculturals d’aquesta vall interandino.

Els resultats ressalten la importància de les regions de frontera agrícola, amb alta presència de mosaics agrosilvopastorals, no només en el manteniment del funcionament ecològic de la vall geogràfica del riu Cauca, sinó també de la sobirania alimentària dels seus pobles i la seguretat alimentària a la regió.

En la realitat llatinoamericana actual, els mitjans de vida rurals es troben en una cruïlla amb el desenvolupament agroindustrial. Investigacions com aquesta reforcen l’evidència de  que un compromís amb mosaics que “resisteixen” a l’agroindústria, és un compromís amb la seguretat alimentària. Per tant, aquesta avaluació del metabolisme del paisatge ofereix una oportunitat per enriquir la formulació de polítiques territorials intersectorials per a regions amb una gran diversitat cultural i biològica.

Més detalls sobre aquesta investigació vindran en publicacions futures.