11/06/2021

Augmenta la fragmentació i l’aïllament dels boscos tropicals a Costa Rica degut a l’expansió de la trama urbana i dels monocultius per l’exportació.

Un nou article on han participat diversos investigadors del LET estudia el paper de les plantacions de cafè en ombra en la biodiversitat i la connectivitat ecològica.

Esquema de diferents sistemes cafeters a Costa Rica (des d’agroforesteria rústica i policultiu de cafè fins cultiu d’ombra i monocultiu de cafè).

L’estudi mostra a més que tot i que la desforestació ha revertit tendències passades, l’augment dels monocultius i l’expansió urbana han fragmentat i aïllat els boscos tropicals a Costa Rica entre 1986 i el 2014. Per altra banda, es discuteix com aquestes tendències estan relacionades amb l’increment del dèficit de la balança comercial física de Costar Rica pel fet que l’augment de les exportacions tropicals és més ràpid que l’augment de les importacions d’aliments bàsics, fet que està generant una pèrdua de matèria orgànica al sòl a causa de l’ús intensiu d’agroquímics importats d’aquests cultius.

Diferències en l’índex de connectivitat ecològica (1986-2014) en zones forestals (ECIf) i en tota la matriu terrestre (ECIa) de la vall central.

Per a més detalls sobre la recerca podeu trobar l’article aquí.