05/07/2022

El LET assessora el Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del projecte LIFE ‘Urban Greening Plans’.

En aquest projecte el LET dona assessorament al SRPDU en la redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic del PDU a través de l’aplicació de l’Anàlisi Socioecològica integrada (SIA) als escenaris de planejament que es considerin en el procés d’elaboració del PDU, així com donar compliment als compromisos adquirits en el projecte LIFE ‘Urban Greening Plans’.

Durant els darrers anys, el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) ha desenvolupat un model socioecològic dels espais oberts per al sistema metropolità de Barcelona (SIA pel seu acrònim en anglès), en estreta col·laboració amb el Servei de Redacció del Pla Director Urbanístic (SRPDU). El model SIA dóna compte de les múltiples dimensions de la contribució de la infraestructura verda al sistema metropolità (eficiència metabòlica, conservació de la biodiversitat, funcionament del paisatge, canvi climàtic, serveis ecosistèmics de suport, regulació i aprovisionament, cohesió social), permetent l’anàlisi de les interaccions entre aquestes dimensions segons el model de planejament decidit, considerant tant canvis en els usos del sòl com en el metabolisme del sistema agrari i el seu potencial de transició ecològica. L’objecte del model és avaluar diversos escenaris amb els que està treballant el PDU, en relació a les múltiples funcionalitats que hauria de tenir la infraestructura verda metropolitana.

El 2018 es van definir la metodologia i les especificitats d’aplicació del model per tal de poder assessorar al PDU, considerant l’impacte que tindrien diversos escenaris teòrics de canvis dels usos del sòl. El 2019 es va adaptar la metodologia per tal de poder incloure canvis en el metabolisme agrari (segons criteris CCPAE). El 2020 es van incorporar dues noves dimensions rellevants pel planejament: el metabolisme hídric i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, posant a punt el model SIA per a l’avaluació d’escenaris del PDU. El 2021 es va aplicar el model a una proposta d’infraestructura verda, elaborada conjuntament amb el SRPDU, i es va analitzar la contribució dels diferents elements d’aquesta proposta en el valor dels indicadors SIA. El 2022 el model SIA s’aplicarà en l’avaluació dels escenaris del PDU i en l’Estudi Ambiental Estratègic necessari per procedir amb el seu tràmit d’aprovació. D’altra banda, s’ha obtingut el projecte europeu LIFE ‘Urban Greening Plans’ que compromet l’AMB i el LET a aplicar el model SIA en l’avaluació dels escenaris del Pla i donar suport a les comissions tècniques i polítiques del PDU.

Aquest projecte donarà compliment a les tasques compromeses en el projecte LIFE ‘Urban Greening Plans’, el que resultarà en una avaluació quantitativa i cartogràfica dels escenaris del PDU, que fornirà un Informe que pretén ser d’utilitat per a l’elaboració de l’Estudi Ambiental Estratègic del Pla, on s’identificaran aquells elements que permetin definir estratègies d’actuació en la infraestructura verda metropolitana.

Visita la web del projecte.