Decàleg: Elements estratègics per a la planificació i gestió de la Infraestructura Verda metropolitana de Barcelona

Veure +

El LET assessora el Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del projecte LIFE ‘Urban Greening Plans’.

Veure +

Dimecres 25 de maig: Jornada mBMS ‘Ciència ciutadana per al seguiment de les papallones metropolitanes: quina informació ens donen?’

Veure +

Actualització de dades cartogràfiques

Veure +

La transició socioecològica d´un agroecosistema mediterrani: Què ens diu l´energia sobre els paisatges agrícoles governats per terratinents, camperols i turisme (Mallorca, 1860-1956-2012)?

Veure +

La millora de sistemes socioecològics complexos metropolitans requereix una nova gestió multi-criteri

   …
Veure +

Nou projecte LIFE UrbanGreeningPlans on participarà el LET

   …
Veure +

Participació del LET en el Simposi de la Societat Llatinoamericana i Caribenya d’Història Ambiental- SOLCHA 2021

   …
Veure +

Presentació del LET, un laboratori d’idees i una caixa d’eines per a l’anàlisi dels territoris metropolitans

Veure +

Augmenta la fragmentació i l’aïllament dels boscos tropicals a Costa Rica degut a l’expansió de la trama urbana i dels monocultius per l’exportació.

Veure +

Maryam Yousefi defensa amb èxit la seva tesi doctoral: “Conceptualization of Carrying Capacity Concept based on Landscape Ecology (Case study: Qazvin, Iran)”

Veure +

L’Anàlisi Integrada d’Energia i Paisatge (ELIA) desenvolupat pel LET demostrà ser més precís que la petjada ecològica (EF)

Veure +

El LET desenvolupa 9 indicadors per avaluar la contribució dels parcs metropolitans en la salut i el benestar de les persones

Veure +

Com podeu veure, el LET ha canviat la seva web i també el seu logo. La idea és fer un espai més dinàmic i participatiu. Trobareu tres eines fonamentals: un sistema d’informació geogràfica (LET’s GIS), un sistema de suport a la planificació (LET’s SSP) i un projecte de ciència ciutadana, l’observatori metropolità de papallones (mBMS). També disposareu d’informació sobre els projectes en curs i les publicacions que es vagin fent, juntament amb els seminaris i tallers del LET. Esperem que us agradi!

Veure +

El LET lidera el projecte internacional MA4SURE sobre ecosistemes agrícoles mediterranis sostenibles i resilients al canvi climàtic. El projecte MA4SURE compte amb la participació de centres de recerca i empreses d’Egipte, Eslovènia, Espanya, França i Itàlia.

Veure +

L’Observatori Metropolità de Papallones mBMS amplia el seu àmbit d’estudi de 8 a 20 parcs i platges. A través de la ciència ciutadana, l’Observatori estudia la biodiversitat de la xarxa de parcs i platges metropolitans.

Veure +

Ja està disponible a la web del LET un nou Sistema de Suport a la Planificació (SSP) de la infraestructura verda per informar al Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Veure +

Jornada en línia del LET “Biodiversitat metropolitana: biodiversitat funcional?”

Veure +

L’AMB aposta pels prats florits en la seva xarxa de parcs i platges per afavorir la biodiversitat a partir dels resultats del mBMS

Veure +

D’on venim? Patrimoni cultural als boscos i gestió forestal

Veure +

Dinàmica espai-temporal dels sistemes urbans a partir d’imatges de satèl·lit d’il·luminació nocturna. Escenaris de progrés urbà per a les regions metropolitanes europees

Veure +

Modelització d’avaluacions ecològiques del paisatge en els usos del sòl i escenaris de canvi de cobertura. Aplicació a l’Àrea Metropolitana de Bojnourd (NE Iran)

Veure +

Integració de la biodiversitat i les funcions i serveis dels ecosistemes en la planificació del paisatge a la província de Barcelona. Un pas més en l’enfocament de les infraestructures verdes

Veure +

Contribució de membres del LET sobre noves aproximacions integrades d’avaluació del paisatge al Congrés Internacional d’Ecologia del Paisatge

Veure +

Avaluació de la sostenibilitat dels escenaris d’ús del sòl mitjançant l’Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA) de la infraestructura verda metropolitana de Barcelona

Veure +

Utilització del model Optimització d’Energia-Paisatge (E-LO) per a la planificació de l’ús del sòl a l’àrea metropolitana de Barcelona

Veure +