02/06/2021

Montero, A.; Marull, J.; Tello, E. et al 2021. “The impacts of agricultural and urban land-use changes on plant and bird biodiversity in Costa Rica (1986–2014)”. Regional Environmental Change

Resum

Costa Rica és reconeguda mundialment per la seva política de conservació de la naturalesa seguint l’enfocament tradicional denominat land-sparing. No obstant això, s’han expressat preocupacions sobre les tendències oposades a la conservació dels canvis en la cobertura del sòl agrícola impulsats per l’opció d’expandir els cultius d’exportació antics i nous després de la crisi del deute extern de país en la dècada de 1980. Estudiem el que va succeir durant els últims 20 anys aplicant mètriques d’ecologia del paisatge a mapes de cobertes de terra REDD + de 1986, 2001 i 2014, provant estadísticament aquests indicadors amb la riquesa d’espècies de plantes i aus registrades per INBio. Els nostres resultats confirmen que la desforestació s’ha revertit i que la major part de la biodiversitat considerada en l’estudi es troba en cobertes forestals, però també que l’expansió dels monocultius d’exportació i l’expansió urbana han fragmentat i aïllat aquests boscos tropicals. Els valors de connectivitat ecològica van disminuir un 13% en tot el territori. Els cultius extensius estan correlacionats negativament amb la ubicació d’aus i plantes, i l’expansió metropolitana va causar un impacte perjudicial en l’agrosilvicultura del cafè. Aquests resultats són consistents amb el creixent dèficit de la balança comercial de Costa Rica a causa d’un augment més ràpid de les exportacions tropicals que les creixents importacions d’aliments bàsics, amb una pèrdua de matèria orgànica del sòl i altes dosis d’agroquímics importats. Superar aquests problemes socioambientals requereix d’un nou enfocament denominat land-sharing per a la conservació de la naturalesa destinat a millorar la connectivitat ecològica a través d’un enfocament agroecològic combinat amb la correcta planificació dels usos del sòl, per preservar el cinturó de plantacions de cafè a l’ombra com a infraestructura verda amortidora de pressions urbanístiques a l’àrea metropolitana de San José de Costa Rica.