28/11/2022

Mendoza Beltran, A., Padró, R., La Rota-Aguilera, M. J. et al. 2022. “Visualització de la variabilitat geogràfica dels impactes ambientals de l’agricultura periurbana a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: una avaluació del cicle de vida ” Science of the Total Environment 858: 159519.

L’agricultura periurbana pot subministrar aliments a nivell local i ser potencialment més sostenible que els sistemes agrícoles convencionals més llunyans. També pot generar impactes ambientals significatius depenent de les condicions biofísiques locals i dels recursos necessaris per implementar-la, així com de les pràctiques de maneig dels cultius, que poden variar àmpliament entre els productors. Per mostrar la importància de la regionalització en l’avaluació ambiental de l’agricultura periurbana, analitzem la caracterització dels impactes de l’eutrofització a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’horticultura i els hivernacles, els usos del sòl predominants de l’agricultura periurbana, van tenir els majors impactes avaluats. Per als cultius fruiters, les emissions de N in situ generen impactes d’eutrofització marina i per als cultius herbacis de regadiu, l’escorriment de P genera impactes d’eutrofització de l’aigua dolça. Aquest estudi proporciona una línia de recerca fonamental per avaluar els escenaris de transició ecològica de l’agricultura periurbana en un nivell d’anàlisi geogràfica apropiada i ofereix coneixements essencials per guiar les estratègies circulars i de sostenibilitat apropiades per al sector.