13/03/2023

Marull, J.; Padró, R., La Rota-Aguilera, M. J. et al. 2023. “Planejament territorial: anàlisi socioecològica integrada de les infraestructures verdes metropolitanes”. Land Use Policy 126: 106558.

La planificació dels usos del sòl en les metròpolis globals és essencial per enfrontar els desafiaments socioecològics de les properes dècades. Aquest treball pretén contribuir a que les polítiques territorials siguin més sostenibles proposant una anàlisi socioecològica integrada de les infraestructures verdes metropolitanes, mitjançant l’aplicació d’un model metabòlic-territorial al Pla Director Urbanístic (PDU) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’article avalua les múltiples funcions i serveis de la infraestructura verda en quatre escenaris d’usos del sòl i dos tipus de gestió agrícola. Els resultats mostren que l’escenari tendencial d’aplicar el planejament urbanístic vigent tindria un impacte negatiu en el funcionament ecològic del paisatge, afectant la biodiversitat i la provisió de serveis ecosistèmics a la societat. Els resultats també mostren que l’agricultura ecològica certificada no és suficient per superar algunes tendències de l’agricultura industrial com són la baixa eficiència energètica o les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Finalment, els resultats mostren diferents interaccions entre el metabolisme social i l’ecologia del paisatge, ja que canvis en el metabolisme afecten el funcionament del paisatge, mentre que canvis en els usos del sòl afecten especialment el consum de recursos. Per tant, calen canvis profunds en les polítiques territorials en el sentit de que considerin no només els usos de sòl, com s’ha fet tradicionalment, sinó també els fluxos metabòlics relacionats, amb l’objectiu de promoure transicions ecològiques cap a infraestructures verdes metropolitanes més sostenibles en escenaris de canvi climàtic.