12/04/2021

La Rota M.J.; Padró R.; Pino, J. et al. 2020. “Espais oberts i transició socioecològica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: noves eines d’anàlisi per a una planificació territorial sostenible”. Anuari Metropolità de Barcelona 2019: 59-81.

Abstract

‘La metròpoli en transició. Reptes i estratègies’ és la nova publicació que aplega les reflexions més significatives derivades de la recerca metropolitana elaborada al llarg de l’any 2019 en el marc de l’IERMB. El volum se situa en la trajectòria històrica dels Anuaris Metropolitans i obre, alhora, l’etapa de desplegament de l’Estratègia de Recerca 2020-2023. El llibre està format per onze capítols que dibuixen un coneixement actualitzat de les principals dinàmiques socials, econòmiques i territorials que configuren avui la Barcelona metropolitana. Una realitat definida per profundes transicions ecològiques, demogràfiques i tecnològiques, així com per reptes inajornables de construcció de justícia socioespacial i governança democràtica. Esperem que trobeu elements d’interès en la seva lectura.