20/04/2023

Gil, J.; Alter, E.; La Rota, M. J. et al. 2022. “Towards an agroecological transition in the Mediterranean: A bioeconomic assessment of viticulture farming. Journal of Cleaner Production 380, part 2: 134999.

Les transformacions del sistema agroalimentari des de principis del segle XIX han portat a un augment sense precedents de la producció d’aliments. Tanmateix, l’estructura d’aquest sistema ha generat molts impactes ambientals i socials negatius que amenacen la sostenibilitat a escala local, regional i global. Aquesta situació comporta la necessitat d’una transició agroecològica que condueixi a un model agroalimentari que tingui en compte els límits planetaris i que garanteixi la reproducció de l’ésser humà i de totes les altres formes de vida. L’agroecologia és crucial per a la Mediterrània, on els impactes ambientals i socials negatius de l’agricultura industrial són especialment evidents. L’objectiu d’aquest article és presentar una bona pràctica vitivinícola que es troba en un nivell avançat de transició agroecològica a la regió. Els resultats mostren que l’eficiència energètica d’aquest agroecosistema és més gran que les explotacions convencionals de la regió, alhora que genera una rendibilitat financera similar però més igualment distribuïda que les grans empreses agroindustrials del sector. A partir d’aquest cas d’estudi de bones pràctiques, aportem diversos coneixements metodològics i pràctics sobre el balanç energètic del sistema agrícola, complementats amb dades sobre la distribució del valor afegit des de la venda majorista fins a la vinificació industrial i els ingressos de la vinya, i la rendibilitat financera final de l’empresa. Els resultats posen de manifest la necessitat d’anàlisis multifactorials que contribueixin a una perspectiva sistèmica sobre els elements sinèrgics i els punts de palanquejament per escalar la transició agroecològica de la viticultura mediterrània.