08/04/2021

Biodiversitat en la xarxa de parcs i platges de l’àrea metropolitana de Barcelona. El cas de les papallones diürnes: “Anàlisi de la gestió sostenible dels prats florits amb l’objecte d’incrementar la biodiversitat en la Xarxa de Parcs i Platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El cas de les papallones diürnes”. 2019