“Avaluació de la connectivitat ecològica en escenaris del Pla Director Urbanístic”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2022)

L’objectiu d’aquest estudi és el de donar assessorament al Pla Director Urbanístic (PDU) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic del Pla a través de l’aplicació d’un Índex de Connectivitat Ecològica (ICE) als escenaris de planejament considerats.

En aquest estudi es modelitzarà l’ICE per a dos escenaris de cobertes del sòl que ha elaborat el PDU: l’Escenari de Creixement Continu (E2) i l’Escenari de Creixement Distribuït (E3). Els
resultats obtinguts amb E2 i E3 es compararan amb l’Escenari Actual (E0), l’Escenari Tendencial (E1) i l’Escenari PDU Preliminar (E4), prèviament calculats per encàrrec del PDU. Finalment, es faran les anàlisis necessàries per elaborar un Informe amb els resultats obtinguts.

Aquesta anàlisi resultarà en una avaluació quantitativa i cartogràfica que fornirà un Informe que pretén ser d’utilitat per a l’elaboració de l’Estudi Ambiental Estratègic del PDU, on s’identificaran aquells elements que permetin definir estratègies d’actuació sobre la connectivitat ecològica de la infraestructura verda metropolitana de Barcelona durant els propers anys.