Guies per aprendre a identificar les papallones

Guia ràpida per a identificar les principals espècies de papallones de l’àrea metropolitana de Barcelona (mBMS)
Guia ràpida per aprendre a identificar les papallones de Barcelona (uBMS)
Guia interactiva d’ajuda a la identificació de les papallones de la ciutat (uBMS)
Recull de fitxes d’identificació de l’butlletíCynthia (cBMS)