Modelización de la incidencia de los sistemas productivos tradicionales en la sustentabilidad de los paisajes del Resguardo Indígena de Puracé

Marta Elena Montaño. Civil Engineer and PhD Student. Universidad del Cauca, Colombia.

L’avaluació de la dinàmica espai-temporal dels canvis d’usos i cobertes del sòl (LUCC) i les seves conseqüències socioecològiques sobre el paisatge és essencial per entendre les relacions entre fenòmens socials i naturals, especialment en àrees metropolitanes. La investigació sobre els efectes de les dinàmiques metropolitanes sobre l’ecologia del paisatge hauria d’incloure dues parts bàsiques: la simulació LUCC i l’avaluació ecològica del paisatge (LEA).

Aquest article proposa un nou model integrat LEA-LUCC que inclou la Xarxa Neuronal Perceptrona de Capes Múltiples (MLPNN), les Cadenes de Markov (MC) i l’Índex de Connectivitat Ecològica (ECI), per abordar la naturalesa complexa i no lineal del sistema socioecològic metropolità.

Basant-se en imatges del satèl·lit Landsat (1988, 1998, 2008, 2018) de l’àrea metropolitana de Bojnourd (NE Iran) i utilitzant MLPNN i MC per simular LUCC (2028, 2038), es comparen escenaris històrics i futurs i s’avalua el seu impacte sobre ECI. La investigació mostra el potencial del model per analitzar LUCC en l’espai i el temps, així com l’eficiència de les dades de teledetecció en l’anàlisi de LUCC, especialment en regions amb dèficit de bases de dades sobre cobertes del sòl. Com revelen els resultats, LUCC a la metròpoli de Bojnourd pot ocasionar una important depressió del funcionament ecològic del paisatge.

El model LEA-LUCC és una eina valuosa per millorar la sostenibilitat del paisatge en àrees metropolitanes dinàmiques i per predir els efectes de la planificació territorial. El model permet a responsables polítics i planificadors del territori triar estratègies adequades per avançar cap a una transició socioecològica de sistemes metropolitans complexos.