Transició socioecològica dels agroecosistemes a l’illa de Mallorca. Fluxos energètics, multi-EROI i aproximació a l’ELIA (Manacor, 1860,1956 i 2012)

Nofre Fullana. Director tècnic de l’Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) i doctorand d’Història, Història de l’Art i Geografia (UIB)

S'analitza l'evolució del metabolisme socioecològic d'un municipi mallorquí, Manacor, que per les seves semblances biogeogràfiques, esdevé una mostra representativa de tota l'illa. S'empren balanços energètics, indicadors multi-EROI i una interpretació de l’ELIA, per a 1860, 1956 i 2012, amb l’objectiu de determinar en quin estat de salut es troba la capacitat de producció i reproducció de l’agroecosistema.

Els resultats mostren un important canvi en l’eficiència ecològica, des de mitjans de segle XIX, quan la terra i els ramats estaven en mans de senyors, passant per l’accés a la terra de les famílies pageses, que construeixen paisatges bioculturals basats en el policultiu (mitjans de segle XX) i que posen al límit l’agroecosistema. Mentre els seus rendiments energètics cauen menys que en altres casos d’estudi, el paisatge es manté fins als nostres dies però la seva funcionalitat està en perill.

30/01/20 a les 15h

IERMB, Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)