17/05/2022

Actualització de dades cartogràfiques

Ja són disponibles les dades cartogràfiques més recents tant al visor del LET’s GIS com al visor de Dinàmiques Territorials. Podeu consultar tot això a l’apartat d’Informació Geogràfica.

Els mapes més recents afegits són:

 • Mapa agrari de la DUN (Declaració Agraria) al 2021

 

 • Consum energia. Actualitzat mapa consum energia electrica per sectors. Per tot a RMB i any 2020.
  Actualitzat consum energia electrica d’us domèstic.Tot RMB i any 2020.
  Actualitzat consum energia electrica per habitant. Tot RMB i any 2020.
  Actualitzat consum gas natural per sectors. Per tot RMB i any 2020.
  Actualitzat consum gas natural d’usos domèstics. Per tot RMB i any 2020.
  Actualitzat consum gas natural per habitant. Per tot RMB i any 2020.

 

 • Consum aigua.
  Actualitzat consum aigua per habitants. Per tot l’any i per tota RMB.
  Actualitzat consum aigua per sectors. Per tot l’any i tota RMB.

 

 • Residus municipals.

Actualitzat dades de residus municipals. Per any 2020.
Actualitzat residus per capita. Per any 2020.
Actualitzat mapa de recollida selectiva. Per any 2020.
Actualitzat residus industrials. Any 2019 i tot RMB.

 • Contaminació
  Xarxa control contaminants.
  Actualitzades dades NO2. Per totes les estacions RMB i any 2021.
  Actualitzades dades PM10. Per totes les estacions disponibles RMB i any 2021.

 

 • Societat

Actualitzat mapa de demanda habitatge protegit. Per tot RMB i any 2020.

Actualitzat mapa esfors habitatge. Per tot RMB i any 2018.