03/09/2021

La millora de sistemes socioecològics complexos metropolitans requereix una nova gestió multi-criteri

Un nou article del LET en col·laboració amb el PDU conclou que cal una nova planificació dels usos del sòl orientada a la sostenibilitat. En aquest sentit, cal combinar aquesta planificació amb polítiques agrícoles i ambientals destinades a integrar l’agricultura amb les activitats forestals i ramaderes, les quals ajudarien a reduir la dependència energètica externa no renovable i, indirectament, les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les cadenes agroalimentàries. Els resultats de l’estudi s’han obtingut aplicant una Anàlisi Socioecològica Integrada desenvolupada pel LET, la qual permet incorporar els serveis ecosistèmics com a elements fonamentals del nou Pla Director Urbanístic Metropolità.

Per a més detalls sobre la recerca podeu trobar l’article aquí.